Home Inspiracja i życie O krzywdzie, akceptacji i grze dualnej, czyli jak być łagodnym dla katów i ofiar