Home Uwolnienia Uwolnienia od skutków channelingu, fałszywego cyrografu, opętania i dawnych misji