Home Uwolnienia Praca z DNA, wewnętrznym dzieckiem i poczuciem sprawczości