Home Analizy duchowe Nasze połączenia energetyczne z pupilami – przykład