Home Duchowość Yin – Yang. Kobiety i mężczyźni. Archetyp pramatki – odpowiedzi – cz.2